Торфени субстрати

  • Субстрат опаковка 250 литра
  • Субстрат за рододендрони, азалии – 50 литра
  • Субстрат с осмокот 250 литра
  • Субстрат опаковка 50 литра
  • Субстрат опаковка 20 литра
  • Субстрат опаковка 10 литра

Галерия