Широколистна дървесно-храстова растителност

160 рода с 1215 вида и форми, от които се произвeждат 150 рода и форми.

Предлагането на растения на гол корен, с коренова бала и в контейнер, дава възможност за засаждане на растителния материал почти през цялата година.

Галерия