Производствена база

Производствена база в с.Мало Конаре ,област Пазарджик е разположена на площ от 70 дка.

Пет декара от тях са отделени за единствената у нас сбирка от декоративни дървесно-храстови видове. Видовото разнообразие в нея е от 361 рода и 2267 вида и форми (species). Oт тях иглолистни са 23 рода и 450 специеса, широколистни – 160 рода и 1220 специеса, увивни – 16 рода и 150 специеса и многогодишна тревиста (перенна и алпийска) растителност – 160 рода и 450 специеса.

Галерия