Градински център

Производствената база в гр. София разполага с площ от 10 дка. Обособени са оранжериен комплекс, административен комплекс,складова база, демонстративна зона, градински център, транспортна мрежа и производствена зона, обезпечении с необходимите съвременни транспортен парк, техники, технологии, машини и инструменти.

Тук ще намерите широколистна и иглолистна растителност, дървета и храсти с голямо разнообразие, увивна растителност, перенни цветя, декоративни треви, както и различни градински консумативи.

Галерия