Иглолистно дървесно-храстова растителност

23 рода с 450 вида и форми, от които се произвеждат 21 рода с 380 вида и форми.

Галерия